19/01/2022 10:56
Website Đặc san KINH DOANH & THƯƠNG HIỆU
Loading...
19/01/2022 10:56
Website Đặc san KINH DOANH & THƯƠNG HIỆU
Loading...

TOÀN DÂN ĐỒNG LÒNG

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 
VỚI TINH THẦN NHƯ CHỐNG GIẶC

THƯƠNG HIỆU TỒN TẠI LÂU DÀI LÀ NHỮNG THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC TẠO DỰNG TỪ TRÁI TIM 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG & QUẢNG CÁO 

GIỚI THIỆU ĐẶC SAN KINH DOANH & THƯƠNG HIỆU

XUẤT BẢN 1 NĂM 4 KỲ - TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH:

+ ĐĂNG TẢI NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VỀ LĨNH VỰC KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH; VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI

+ KIẾN THỨC KHỞI NGHIỆP, XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU;

+ THÔNG TIN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG (TRUNG TÂM CEDC) .

HỘP THƯ BẠN ĐỌC 

MỜI BẠN GỬI BÀI, THÔNG TIN TRAO ĐỔI GÓP Ý VÀO HỆ THỐNG DƯỚI ĐÂY

THÔNG TIN TOÀN CẢNH KINH TẾ - XÃ HỘI 

Xem tất cả